Archives for posts with tag: Gamtos-garsai

lietuvos-saugomu-pauksciu-balsai

Taigi taigi, išleistas naujas Vidmanto Blažio gamtos garsų įrašų kompaktinis diskas “Lietuvos saugomų teritorijų paukščių balsai”. Kompaktinės plokštelės 77 garso takeliuose galima išgirsti 90 paukščių rūšių. Norėdami įsigyti naujausius ar anksčiau išleistus CD kreipkitės į “Muzikos bomba” parduotuves arba pas autorių. Daugiau informacijos surasite svetainėje www.gamtosgarsai.lt.

Gilus gamtos grožio ir vertės pajautimas padėjo išplėtoti įvairiapusę saugomų teritorijų sistemą. Rezervatuose ir draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose apstu gamtos ir kultūros vertybių, čia saugomos įvairiausios gyvūnų ir augalų rūšys. Ką žinome apie Lietuvos gamtos vertybes, unikalias mūsų gimtojo krašto vietoves, ar pažįstame savo krašto paukščius, ar atpažįstame jų balsus? Ar girdėjote, kaip suokia lakštingala, kaip griežia griežlė, kaip trimituoja gervės, kaip baubia didysis baublys, ciksi lygutės, ūbauja pelėda…? Jei ne, išgirskite širdžiai mielus saugomų teritorijų paukščių balsus. Šioje kompaktinėje plokštelėje jų daugiau kaip devyniasdešimt, dauguma šių paukščių įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Pažindami padėkime jiems išlikti.” – valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorė Rūta Baškytė.

Kaip ten sako: HIGHLY RECOMMENDED!

karšuvos girios balsai

Jau pasirodė naujas Vidmanto Blažio gamtos garsų rinkinys.

“Tik ne kartą keliaudamas Karšuvos girios žaliaisiais takais pajunti tikrąją miškų platybę, šilų ir pelkių grožį. Kaskart vis pasineri į pasikartojantį, bet savaip kitokį vaizdų, kvapų bei garsų pasaulį. Įprasta, kad miške dažnai anksčiau ką nors išgirsti nei pamatai. Busdama iš žiemos miego, giria pamažu prisipildo garsų. Anksčiausiai apie ilgėjančios dienos virsmą pavasario link praneša čia žiemojantys sparnuočiai: zylės, lipučiai, nykštukai, geniai, juodosios meletos, naminės pelėdos. Pajutusios artėjančio pavasario žingsnius, parlekia ir pelkėse suklykia gervės. Joms įkandin sugrįžta ir senmiškiuose suūkauja karveliai uldukai, sučirškia amaliniai strazdai, virš sausos miško plynės nubanguoja lygutės giesmė. Vienintelėje girios pelkėje Artojoje tarp korijančio sniego lopų kasmet melodingai pragysta girios retenybės dirviniai sėjikai. Mėnesėta naktis pažadina lututes, bene gausiausias pušynų pelėdas. Šylantys pavasario orai pargena vis naujus sparnuočių pulkus. Suklega, atkunta ir atgimsta girios erdvės, kur kiekvienas gyvis kuriasi sau tinkamoje vietoje.”

Kolega garso režisierius Vidmantas Blažys, išleidęs seriją “LIETUVOS GAMTOS GARSAI“, į pasaulį paleido savo asmeninę svetainę www.gamtosgarsai.lt.
Svetainėje galite paklausyti po keletą atkarpų su paukščių balsais iš kiekvieno kompakto. Bėkit paklausyti volungės giesmės, kūdrinės varlės kurkimo griaustinio fone bei raisto nakties garsų su gervių klykavimais, kurie man labai primena ankstyvus rytus žvejyboje.
Taip pat svetainėje galima plačiau susipažinti su Vidmanto Blažio vykdomais darbais, jo pasiekimais. Yra detalus naudojamos garso technikos sąrašas.

Lietuvos paukščių balsai - Vidmanto Blažio gamtos garsų įrašai

Tie, kas retkarčiais užsuka į šią svetainę, turbūt pažįsta garso režisierų Vidmantą Blažį. Kad susidaryti geresnį vaizdą apie šį žmogų, galima paminėti kelis filmus už kurių garso režisūrą jis buvo atsakingas: “5 dienų avantiūra“, “Kai aš buvau partizanas”, “Šokis dykumoje” ir daugelis filmų apie gamtą, tame tarpe už garso režisūrą yra laimėję penkias Petro Abukevičiaus vardo premijas.. Gyvai įrašinėjo Brainstorm’ų dviejų video klipų garsą.

Bet prie reikalo! Šiomis dienomis pasirodė naujausias Vidmanto Blažio darbas – paukščių giesmių kompiliacija “Lietuvos paukščių balsai“.

Šįkart, kompaktinėje plokštelėje surinkti paukščių balsai iš visos Lietuvos. Ši plokštelė orientuota ne į konkrečios vietovės gamtinės įvairovės pavaizdavimą, bet į paprastą vartotoją, kuriam svarbu pagrindinis tikslas – pasinerti į miškų, pelkių ir pievų garsus. Kompaktą sudaro 32 garso takeliai, paukščių rūšių šiek tiek daugiau.

Šią kompaktinę plokštelę išleido leidykla Kronta. Ten pat kompaktą galima ir įsigyti už 18 litų. Iš esmės šis kompaktas yra kaip priedas Mykolo Karčiausko eilėraščių rinkiniui vaikams “Jojam varnų kaustyt”, tačiau vartotojų patogumui pardavinėjamas atskirai.

Pats šios plokštelės dar neklausiau, tačiau pasitaikius pirmai progai reiks ją prigriebti ir pasimėgauti.

Cituoju kompakto aprašymą, kuris pilnai nusako kompiliacijos esmę:

Kompaktinė plokštelė skiriama visiems mylintiems gamtą ir paukščius, norintiems išmokti juos pažinti ar tiesiog pasimėgauti gamtos garsais.
Paukščių balsai įrašyti įvairiais metų laikais, skirtingose Lietuvos vietovėse. Garso takeliai sudėti chronologiškai nuo pavasario – kovo – iki rudens – lapkričio mėnesio.
Kiekvienas garso takelis pavadintas įraše dominuojančio paukščio rūšies vardu, bet kai kur girdimi ir kiti paukščiai.
Įrašuose juntama supanti aplinka – vietovės akustika, miško, kaimo garsai, naminiai gyvūnai.
Stengtasi išvengti urbanistinio triukšmo.
Autorius dėkoja ornitologui Vytautui Jusiui.

novaraiscio pauksciu balsai

“Po dienos darbų ir rūpesčių už miško nusileido saulė , tik raudoni debesys dar slenka dangumi. Į gamtą ateina ramybė…”

“Novaraistyje gegužės gale naktis kupina pačių įvairiausių balsų ir garsų. Jie pinasi į vieną nuostabią nakties muziką, kurios melodijas išrišti, atpažinti gali tik atidus klausytojas. Baublio būksėjimas, perkūno oželio mekenimas, ilgasnapės vištelės kurksėjimas ir varlių kvarkimas susimaišo su pempės „gyvi gyvi“, pilkųjų žąsų gagenimu ir ančių sparnų šnaresiu. Klausai ir supranti, kad visa tai galėjo sukurti tik Didysis Kompozitorius – Gamta.”

(more…)

paukščių garsai

Ar paukščio giesmę galima laikyti savotiška muzika? Mano manymu – tikrai taip :) Vos sužinojus, kad yra išleistas kompaktas su lietuvoje gyvenančių paukščių giesmėmis, aš sau pasakiau: MAN REIKIA ŠITO CD!

Taigi, prieš kelis mėnesius nusipirkau kompaktinį diską iš serijos “Lietuvos gamtos garsai”, “KRETUONO BALSAI, Vidmanto Blažio įrašai”. Jame sutalpinti garso operatoriaus ir režisieriaus Vidmanto Blažio daryti paukščių giesmių įrašai Kretuono ežero apylinkėse. (more…)